UIT ZOWEL GRONINGEN ALS FRIESLAND


nieuws van het Seniorennetwerk

UIT ZOWEL GRONINGEN ALS FRIESLAND

Aan de orde kwamen: de tekorten in zorgpersoneel, de versterking van de thuiszorg, het ZZP-schap en mobiliteit. Maar ook duurzaam wonen en een leven lang leren. Uiteraard werd er ook indringend gesproken over inkomensplaatjes en de veranderingen van het pensioenstelsel.

Geconstateerd werd dat er behoefte is aan een expertmeeting van VVD-deskundigen en vertegenwoordigers uit enkele thematische netwerken. Die in samenhang de situatie van AOW, pensioen en overige inkomsten in beeld gaan brengen. Er ligt op dit punt al een degelijk Manifest Liberaal Pensioenstelsel (zie seniorennetwerk.vvd.nl) met uitgangspunten. Maar gelet op de ontwikkelingen komend jaar, is het belangrijk dat de VVD leden proactief hun inbreng leveren. Het Seniorennetwerk gaat nu met de coördinerende organisatie aan de gang.

Seniorennetwerk Groningen
Het SN Groningen heeft 18 december a.s. een succesvolle bijeenkomst over gemeentelijke herindeling gehad met o.a. Joop Boertjens, maar uiteraard kwam ook daar de situatie rondom de gaswinning uitgebreid aan bod. In deze turbulente tijden is het goed om elkaar over de ontwikkelingen goed geïnformeerd t e houden.
Voor meer informatie over het Seniorennetwerk: wjhut@planet.nl

Seniorennetwerk Fryslân
Het Seniorennetwerk had in november een bijpraatsessie door statenlid Durk Pool over de Omgevingsvisie Fryslân. Uiteraard kwam in het huishoudelijk deel van de vergadering ook de stand van zaken aan de orde over de raadsverkiezingen in de in de drie herindelingsgemeenten: de Waadkant, Leeuwarden en Sudwest Fryslân. In de laatste gemeente wist de VVD een wethouderspost te veroveren.

De volgende bijeenkomst is op 15 februari a.s. waar Aukje de Vries en andere politieke vertegenwoordigers uit de Staten en Raden toelichting gaan geven op de meest actuele ontwikkelingen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda