UIT DE FRIESE STATEN


door Fractievoorzitter Avine Fokkens:

UIT DE FRIESE STATEN

Zo hebben we als VVD-fractie tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de lobbyactiviteiten van onze provincie en over het budget van plusminus € 950 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor regionale knelpunten en regiodeals.

Ook het thema ‘Minder beleid, minder regels’ stond op de agenda. We hebben daarbij aandacht gevraagd voor de hoeveelheid regels die er bestaan, maar ook over de manier waarop regels worden gehanteerd en toegepast. Burgers lopen regelmatig tegen een afwijzende houding van de provincie aan. Waarom niet mee denken, waarom regels niet gebruiken met het doel van de regel in het hoofd, waarom niet proberen om binnen de regels een oplossing te vinden met een initiatiefnemer/burger/ondernemer? Een stukje klantvriendelijkheid mag je ook van de (provinciale) overheid verwachten.

Een ander onderwerp was de veenweidevisie. Aan het begin van deze periode is afgesproken om zoveel mogelijk veen te behouden. Veen kan behouden worden door het waterpeil te verhogen. Voor VVD is het belangrijkste dat dit niet ten koste gaat van de landbouwfunctie en dat het opbrengend vermogen van de grond behouden blijft. Gelukkig staan wij hier niet alleen in. Het uitgangspunt van het klimaatakkoord van Parijs is dat de aanpak van klimaatverandering en van de uitstoot van broeikasgassen de voedselproductie niet in gevaar mogen brengen.

Bij de motie vreemd van de Friese Vrijheidspartij om een Nederlandse en Friese vlag in de Statenzaal te plaatsen, hebben we – net als de overgrote meerderheid – tegengestemd. Om onze trots op Nederland en Fryslân te laten zien, hebben we geen vlaggen nodig in de Friese Statenzaal. Nog daargelaten dat zowel de nationale als de Friese eenheid ruimschoots terugkomt in de Statenzaal. Waar we wél voor gepleit hebben is het terugkrijgen van de drie kardinale deugden (beelden) in de Statenzaal, die sinds een aantal jaren ontbreken. Dit voorstel is gelukkig ruimhartig overgenomen door het provinciebestuur.

Tot slot stond ook Lelystad airport op de agenda. De VVD is voor herverdeling van het luchtruim. Dit mag wat ons betreft echter niet leiden tot vertraging van de opening van Lelystad airport. Uiteraard hebben wij ook oog voor de zorgen van onze inwoners met betrekking tot mogelijke overlast door de uitbreiding van dit vliegveld. Gelet op de commotie rondom de MER zal er wat ons betreft een extra zorgvuldig en transparant proces gevoerd moeten worden met kwalitatief goede informatie.
Na twaalf uur vergaderen was de puf om nog een glas te heffen op onze 70-jarige bestaan er niet meer. Deze borrel houden we nog tegoed!

Wat we inmiddels al wél gevierd hebben is de feestelijke opening van Fryslân/Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, bijgewoond door Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Een heus spektakel, dat live te zien was op NPO 1. Hopelijk heeft u het ook gezien, en heeft het u – voor zover u het nog niet van plan was – overtuigd om ons dit jaar te komen bezoeken. U bent meer dan welkom!

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda