THEMATISCHE NETWERKEN

NOORDELIJKE NETWERKEN:

• Liberaal Maatschappelijk Middenveld Noord (LiMMNoord)

Uiterst actief netwerk, dat diende als rolmodel voor de opzet van het Landelijke Netwerk (LiMM). Is voortdurend op zoek naar liberale toezichthouders, bestuurders en commissarissen voor posities in het Maatschappelijk Middenveld (Onderwijs, Woningbouw, Cultuur, Zorg, Landbouworganisaties, Omroepen, Welzijn, Sportkoepels, Vakbeweging, Milieubeweging, Pressiegroepen en Sociale Organisaties.

Contact: secretariaat@limmnoord.nl
Website: www.limm-noord.nl

• Noordelijke Bestuurdersvereniging

Dé plek waar Noordelijke bestuursleden, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden en commissieleden bij elkaar komen. om bijgepraat te worden, maar ook om ervaring op te doen. En vooral elkaar beter te leren kennen.

Contact: willemien.meeuwissen@gmail.com

LANDELIJKE NETWERKEN:

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De wereld verandert in hoog tempo. Bij deze fundamentele veranderingen is het van doorslaggevens belang om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het bestuur.

Contact: secretaris@bzk.vvd.nl

• Cultuur en Media

Media, digitale informatie, kunst en cultuur zijn volop aanwezig in ons leven. Zij hebben een groot effect op onze maatschappij en helpen ons, onze identiteit te vormen.

Contact: secretaris@cultuurenmedia.vvd.nl
Website: www.cultuurenmedia.vvd.nl

• Economische Zaken en Innovatie

Open netwerk voor alle liberalen die geïnteresseerd zijn in economische en innovatieve thema’s: digitaal & cybersecurity, energie & klimaat, ondernemerschap, MVO en macro-economische vraagstukken.

Contact: secretaris@ezi.vvd.nl
Website: www.ezi.vvd.nl

• Financiën

Organiseert voor zowel leden als niet-leden interessante bijeenkomsten op het gebied van liberaal financieel beleid. Zoals het monetair regime, de rijksbegroting, 
crowdfunding, financiële wetgeving, de euro, belastingen en de Brexit.

Contact: secretaris@financien.vvd.nl
Website: http://financien.vvd.nl

• Gezondheid en Zorg

Netwerk rondom thema’s die voor iedereen relevant zijn. Wat is wel en niet ethisch? Hoe kijken we aan tegen kwaliteitseisen, preventie, innovatie en de stijgende zorgkosten?

Contact: secretaris@gezondheidenzorg.vvd.nl

• Internationaal

Platform voor alle liberaal denkenden in Nederland met interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Europa. Met deelnetwerken zoals het Defensie-netwerk, het BuZa-netwerk, het Europa-netwerk of een combinatie hiervan. 

Contact: secretaris@internationaal.vvd.nl

• Landbouw, Natuur en Voedsel

• Liberaal Groen

Thematisch netwerk voor duurzame economische groei en de uitdagingen op het gebied van milieu, energie, klimaat, water, voedsel en verdeling van welvaart. Samen stappen zetten naar verduurzaming van politiek en beleid.

Contact: secretaris@liberaalgroen.vvd.nl
Website: www.liberaal-groen.vvd.nl

• Liberaal Vrouwen Netwerk

De belangrijkste doelstelling van het Liberaal Vrouwen Netwerk is om de talenten van vrouwen zichtbaar te maken binnen én buiten de partij.  Niet alleen voor politieke, maar ook voor maatschappelijke functies. 

Contact: secretaris@liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl
Website: http://liberaalvrouwennetwerk.vvd.nl/

• Maatschappelijk Middenveld

Een levendig, actief en zelfwerkend netwerk van liberale bestuurders en professionals binnen het maatschappelijk middenveld.

Contact: secretaris@maatschappelijkmiddenveld.vvd.nl
Website: http://maatschappelijkmiddenveld.vvd.nl/

• Mobiliteit en Leefomgeving

Voor mensen met een bijzondere interesse voor ruimtelijke thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid, milieu, water(beheer) en het klimaat- en energiebeleid.

Contact: secretaris@mobiliteitenleefomgeving.vvd.nl

• Onderwijs

Voor liberalen met een hart voor onderwijs. Onderwijs is de basis voor onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart. Daarom is het bij uitstek een liberaal thema.

Contact: secretaris@onderwijs.vvd.nl

• Public Professional

Een unieke mogelijkheid om een waardevol netwerk op te bouwen en tegelijkertijd actief te werken aan jouw eigen ontwikkeling en carrière.

Contact: secretaris@publicprofessional.vvd.nl

• Seniorennetwerk

Aandacht voor politiek belangrijke vraagstukken voor senioren. Het netwerk zet zich in om de talenten van senioren binnen en buiten de partij te ontwikkelen.

Contact: secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl
Website: www.seniorennetwerk.vvd.nl

• Sport en Bewegen

Sport en bewegen is meer dan de belangrijkste bijzaak. Netwerk voor de gepassioneerde beoefenaar, gymleraar, trainer, coach, politici, bestuurders of sportliefhebbers.

Contact: secretaris@sportenbewegen.vvd.nl

• Veiligheid en Justitie

• Werk en Inkomen

Het thematisch netwerk Werk en Inkomen is actief op alle terreinen die met werk en inkomen te maken hebben.

Contact: secretaris@werkeninkomen.vvd.nl
Website: www.werkeninkomen.vvd.nl

• Wonen

Het thematisch netwerk zoekt oplossingen voor de uitdagingen en wil inspelen op nieuwe mogelijkheden. Een nieuw, modern woonbeleid is daarvoor noodzakelijk.

Contact: secretaris@wonen.vvd.nl
Website: www.wonen.vvd.nl

• Young Professional

Het thematisch netwerk Young Professionals richt zich op jonge, ambitieuze mensen die werken aan hun carrière én geïnteresseerd zijn in politiek.

Contact: secretaris@youngprofessional.vvd.nl
Website: https://youngprofessional.vvd.nl

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda