SENIOREN-AVOND OVER HERINDELING

Op maandag 18 december a.s. organiseert het Senioren Netwerk Groningen een speciale avond over de Gemeente Herindeling. Met als sprekers waarnemend Burgemeester Joop Boertjens en Statenlid Nico Bakker.

STEF BLOK BIJ BRANCHEBORREL

Op dinsdag 16 januari a.s. organiseert LiMM Noord een BrancheBorrel over de rol van Woningbouwcoöperaties. Speciaal voor die gelegenheid komt oud-minister Stef Blok naar de Borg Nienoord in Leek.

TON BAAS BURGEMEESTER AF

RegioNoord-voorzitter Ton Baas was tot voor kort waarnemend Burgemeester in de Gemeente Midden-Drenthe. maar nu dat de bestuurlijke rust is weergekeerd kan hij met een gerust hart het stokje overdragen.

AGNES KLINKENBERG KRIJGT THORBECKEPENNING

Bij haar officiële afscheid als Voorzitter van de VVD Assen kreeg Agnes Klinkenberg de Thorbeckepenning uitgereikt. Als blijk van waardering voor haar 20-jarige en onvermoeibare inzet voor de lokale VVD.

STIKKERPLAQUETTE ANNEKE DE WIDT

Tijdens de ALV van de VVD Centraal Drenthe kreeg Anneke de Widt de Stikkerplaquette uitgereikt. Deze plaquette is bedoeld voor personen die zich bijzonder hebben ingezet voor het liberale politieke bestuur…..

PORTEFEUILLES NOORDELIJKE TK-LEDEN

Onze Noordelijke Tweede Kamerleden zijn ieder voorzien van een zware portefeuille, een nieuw aandachtsgebied. En een niet onaanzienlijke taakverzwaring. Ze tellen mee, onze Noordelijke vertegenwoordigers.

MASTERS IN DE MAAK

Eind oktober is de Masterclass 17/18 van start gegaan. Met 14 Toppers in de Dop. En onder de bezielende leiding van Bestuurslid O&T Jaap Boerema. Een pittig programma, maar de stemming zit er goed in. De vaart ook, trouwens.

Vertrek Sabine Koebrugge

Sabine Koebrugge vertrekt als fractievoorzitter van de VVD Stad-Groningen. Zij is gevraagd om Persoonlijk Assistent (PA) te worden van Barbara Visser, die nieuwe Staatssecretaris van Defensie. We gaan haar nog missen…..

Bestuur RegioNoord nu compleet

Met de benoeming van Rolinde Weide (Contactpersoon Groningen) en Jaap Boerema (Opleiding & Training) is het Bestuur van de VVD RegioNoord weer op oorlogssterkte. Tijdens de ALV werden zij met algemene stemmen gekozen.

ALV Nieuwe Stijl blijkt succesformule

De ALV Nieuwe Stijl van het Regiobestuur blijkt een succesformule. Ruim 100 leden (en soms ook niet-leden) waren naar Van der Valk Hoogkerk getogen. Zij genoten van een plezierig, afwisselend en ijzersterk programma.