NIEUW INITIATIEF: ‘COALITIELULLEN’

De maand februari wordt gekenmerkt door een divers programma bij de JOVD Groningen. Op 6 februari organiseerden wij een nieuw format. Wij zijn samen met de politieke jongerenorganisaties van de coalitiepartijen in debat gegaan over defensie. Samen met het CDJA, JD en Perspectief organiseren wij het ‘Coalitielullen’.

UIT ZOWEL GRONINGEN ALS FRIESLAND

Op 25 januari jl. waren de Seniorennetwerken uit heel Nederland te gast bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Het Noorden was goed vertegenwoordigd, met name door een grote delegatie uit Groningen/kop Drenthe. Elk jaar worden we bijgepraat over de gevolgen van de begroting voor senioren en dit jaar ook het regeerakkoord.

TAART VAN DE STATEN

Binnenkort reikt de Drentse Statenfractie voor de 5de keer de ‘Taart van de Staten’ uit.
Aan de vrijwilligers van Zaanddörpen op Glas’, het bewonersinitiatief dat zich inzet voor snel internet in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand (gemeente Hoogeveen). Onlangs hebben 50% van de bewoners hierop een abonnement afgesloten.

UIT DE FRIESE STATEN

Op de dag dat de VVD haar 70-jarige bestaan vierde, hadden wij als Friese Staten weer onze eerste Provinciale Statenvergadering in 2018. Een vergadering met een zéér volle agenda: 5 bespreekpunten, twee moties vreemd en met betrekking tot drie onderwerpen schriftelijke vragen.

BESTUURSLID ROLINDE WEIDE

Een bezige bij, een actieve dame, een overweldigende optimist en een familiemens. Woorden die stuk voor stuk passen bij ons nieuwe bestuurslid, dat de contacten onderhoudt met de VVD’ers in Groningen. De VVD zit in haar bloed. Paplepelwerk, zou je denken met een vader die VVD-burgemeester was in Haren.

EERSTE BRANCHEBORREL GESLAAGD

Het Thematisch Netwerk Liberaal Maatschappelijk Middenveld Noord (LiMM Noord) kan terugkijken op een uiterst geslaagde, eerste BrancheBorrel. Met oud-VVD-Minister Stef Blok in het Grand Café van Nienoord in Leek. Met meer dan 20 man/vrouw was de bijeenkomst goed bezet. Experiment geslaagd.

GROEN LINKS VERSUS RECHTS GROEN

Groen Links Groningen heeft het initiatief genomen om de VVD uit te nodigen om te kijken wat de verschillen en de overeenkomsten tussen beide partijen zijn. Daartoe hebben zij op donderdag 15 februari a.s. een debat-avond georganiseerd in het Pand van Groen Links, Coehoornsingel 87 in Groningen

MARK DE MAN WETHOUDER IN SNEEK

Mark de Man heeft zijn succesvolle verkiezingscampagne bekroond met het wethouderschap van de nieuwe Gemeente Sudwest Fryslan. Met naast Recreatie & Toerisme o.a. ook Verkeer & Vervoer in portefeuille. Het College wil 12 miljoen investeren in toerisme, landbouw en energie. Dat komt goed uit.

JAAP BORG TOCH NOG WETHOUDER

Geheel tegen de verwachting in is Jaap Borg toch nog wethouder van de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen geworden. Immers, de VVD had zich weliswaar weten te handhaven, maar was bepaald niet de grootste geworden. Er tekende zich een linkse meerderheid in de Raad af. Toch koos de PvdA voor de VVD als coalitiegenoot.

VVD GRONINGEN WIL NOORDELIJKE KUNSTRAAD

VVD-Statenlid Laura Dijkstra heeft tijdens de evaluatie van de Kunstraad Groningen gepleit voor de vorming van de Noordelijke Kunstraad: “dat is goed voor de continuïteit en kwaliteit van de advisering. Maar heeft daarnaast ook een gunstig effect op het hele culturele veld in het Noorden.”