Bestuur

De VVD Regio Noord bestaat uit de voormalige Kamercentrales van Groningen, Friesland en Drenthe. Zij is opgericht op 9 mei 2016. Het is de verbindende schakel tussen de Lokale Netwerken, de Statenfractie en de Waterschappen enerzijds en de landelijke VVD in Den Haag anderzijds. Het Regiobestuur ondersteunt de Lokale Netwerken bij trainingen, opleidingen, scouting, verkiezingen, financiën.

het Regiobestuur:

 • zorgt voor verbinding tussen de Regio en de Lokale Netwerken;
 • bevordert, stimuleert, adviseert en ondersteunt Lokale Netwerken;
 • organiseert de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen;
 • stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma samen;
 • organiseert de verkiezingscampagnes in de Regio;
 • coördineert de Communicatie en Permanente Campagne;
 • onderhoudt de contacten met Statenleden en Gedeputeerden;
 • onderhoudt de contacten met de Waterschappen;
 • organiseert trainingen, cursussen en Masterclasses
 • scout talenten voor Lokale, Regionale, Landelijke en Europese functies;
 • ondersteunt Thematische Netwerken;
 • onderhoudt contacten met volksvertegenwoordigers en bestuurders;
 • bevordert en stimuleert het beleid van het Landelijk Hoofdbestuur;
 • ziet toe op naleving van de Statuten en Reglementen van de VVD;
 • voert het door het Hoofdbestuur opgedragen beleid uit.

Ton Baas

Voorzitter

Was 8 jaar Voorzitter van de Statenfractie Friesland en 4 jaar Gedeputeerde. Is (nu nog) Burgemeester van Midden-Drenthe. Een bemiddelaar met rustig en verbindend karakter, die partijen bij elkaar brengt. Beleeft plezier aan het oplossen van problemen. Ziet de uitdaging van heersende onrust: “Als ik alleen op de winkel moeten passen, zoeken ze maar een ander….”

Erwin Weggemans

Vice-Voorzitter, Contactpersoon Drenthe

Werd op zijn 14e al lid van zowel de JOVD Zuid-Oost Drenthe als de VVD. Was na zijn studie Fractiemedewerker voor de Statenfractie Drenthe, tot zijn benoeming als gerechtsdeurwaarder in Emmen. Is nu horecaondernemer van De Mooie Mijt in Sleen: “Er moet meer ondernemerschap in de politiek komen. We denken te vaak in vaste patronen. Dat kan beter, er is nog veel te doen”.

Remko Boonstra

Secretaris

Selfmade man. Ooit begonnen achter de balie bij een bank. Klom via Assistent op tot Manager en uiteindelijk Directeur Bedrijfsvoering bij een Rabobank. “In de praktijk merk ik dat men vaak te snel met anderen in hokjes plaatsen. Ik kijk liever hoe mensen opereren en reageren. Pas daarna vorm ik mij een oordeel. Ik vind vertrouwen, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk.”

Hans Ronde

Penningmeester

Wethouder te Delfzijl, hetgeen hem als (bijna)geboren en getogen Delfzijlster op het lijf is geschreven. Vindt het belangrijk om daarin vooral zijn eigen agenda te bepalen. “Als ik dingen doe, doe ik ze ook goed. Ik geef mensen graag de ruimte. Creativiteit moet je niet de kop indrukken door er teveel bovenop te zitten.” Hij vertrouwt op mensen en dat werkt doorgaans het beste.

Myriam Jansen

Communicatie & Campagne

Politiek is haar met de paplepel in gegeven. Het besturen ook. Was wethouder in Meppel, maar sloot zich aan bij de VVD. Typeert zichzelf als veerkrachtig, vriendelijk, vrijdenkend, verdraagzaam, verantwoordelijk en verbindend. Studeerde Management & Organisatie met als specialiteit Communicatie: “Communicatie wordt in de politiek steeds belangrijker. Dat willen we faciliteren.”

Jeltje Hoekstra

Contactpersoon Friesland

Verantwoordelijkheid vindt ze uiteindelijk de belangrijkste liberale waarde. Het beginpunt van waaruit zij strijdt voor andere waardes. Was zelfstandig ondernemer, werkte daarna bij een verzekeringsmaatschappij en werd toen wethouder op Terschelling. Vindt kwetsbaarheid in de politiek moeilijk om mee om te gaan, omdat het ingaat tegen haar rechtvaardigheidsgevoel. Maar het bijdragen aan de maatschappij vindt ze dan weer het allerleukste.

Jaap Boerema

Opleidingen & Trainingen

Beoogd Bestuurslid Opleidingen en Trainingen. Hoopt in oktober door de Ledenvergadering gekozen te worden. Natuurlijk stellen wij hem dan zo snel mogelijk aan u voor. Nadere introductie volgt….

Rolinde Weide

Contactpersoon Groningen

Beoogd Bestuurslid als Contactpersoon Groningen. Hoopt in oktober door de Ledenvergadering gekozen te worden. Natuurlijk stellen wij haar dan zo snel mogelijk aan u voor. Nadere introductie volgt….

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda