7 mei a.s.: ALGEMENE LEDEN VERGADERING NOORD

Op maandag 7 mei a.s. organiseert VVD RegioNoord haar eerste ALV van dit jaar. In de Kruisweg in Marum. Onderwerp daarbij zijn de komende verkiezingen op 20 maart 2019. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Deze verkiezingen gaan niet alleen over de Provinciale Staten, maar ook over de Waterschapen. Dat maakt het wat ingewikkeld. Want Waterschappen houden zich …

GEZOCHT: CAMPAGNE KANJERS

Er zijn talloze manier en om actief mee te helpen aan het succes van de VVD. Wie daar het nut en de noodzaak van inziet en de handen graag uit de mouwen wil steken, kan zich melden bij het Regiobestuur. Via secretaris@regionoord.vvd.nl Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur. Geen evenementen

KANDIDATEN PROVINCIALE STATEN

De VVD RegioNoord is op zoek naar geschikte kandidaten. Voor zowel de Provinciale Staten als de Waterschappen. Want beide verkiezingen worden tegelijk – op 20 maart 2019 – gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Wie zich kandidaat wil stellen, kan zich tot 31 augustus aanmelden. Bij het Bestuur van het Lokale Netwerk of bij het Regiobestuur: secretaris@regionoord.vvd.nl …

VVD GAAT SPEEDDATEN…..

De Provinciale VVD’s van Groningen en Friesland gaan actief op zoek naar talent. De RegioNoord heeft speciaal daarvoor een tweetal Scoutingscommissies in het leven geroepen. Beide Commissies kiezen voor de beproefde aanpak van de speeddate. Die worden per provincie 2 x per jaar georganiseerd. Op 10 maart a.s. start de Scoutingscommissie Friesland. Op 14 april gevolgd door de Scoutingscommissie Groningen. …

Mada Miesen nieuw Statenlid Groningen

Naar verwachting zal op de eerstkomende vergadering van de Groninger Provinciale Staten Mada Miesen worden benoemd als nieuw lid van de VVD Statenfractie. Hij volgt dan Matthijs Oosterhuis op, die zijn Statenlidmaatschap niet langer kan combineren met zijn privéleven en zijn drukke baan als analist bij de politie Noord-Nederland. Madà Miesen draait al een jaar mee als lid van de …

Als het regent in Assen, druppelt het in Friesland en Groningen

Top Dutch, een samenwerkingsverband tussen ondernemers en de drie noordelijke provincies, heeft als opdracht het profileren van de noordelijke regio met als doel internationale bedrijvigheid aan te trekken en daarmee banen te scheppen. Oftewel: het versterken van de economie in Noord-Nederland. Dat kunnen innovatieve en groene bedrijven zijn, maar ook andere internationale bedrijven. In dat kader voert Top Dutch internationale …

DE BOER MOAT TROCH DE BOCHT

Onder deze titel organiseren de VVD Fryske Walden en Zuidoost Friesland een VVD-Landbouwdebat in het Fries Congrescentrum in Drachten. Met o.a. Jan Huitema en Jorrit Jorritsma, voorzitter ZuivelNL

NIEUW INITIATIEF: ‘COALITIELULLEN’

De maand februari wordt gekenmerkt door een divers programma bij de JOVD Groningen. Op 6 februari organiseerden wij een nieuw format. Wij zijn samen met de politieke jongerenorganisaties van de coalitiepartijen in debat gegaan over defensie. Samen met het CDJA, JD en Perspectief organiseren wij het ‘Coalitielullen’.

UIT ZOWEL GRONINGEN ALS FRIESLAND

Op 25 januari jl. waren de Seniorennetwerken uit heel Nederland te gast bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Het Noorden was goed vertegenwoordigd, met name door een grote delegatie uit Groningen/kop Drenthe. Elk jaar worden we bijgepraat over de gevolgen van de begroting voor senioren en dit jaar ook het regeerakkoord.

TAART VAN DE STATEN

Binnenkort reikt de Drentse Statenfractie voor de 5de keer de ‘Taart van de Staten’ uit.
Aan de vrijwilligers van Zaanddörpen op Glas’, het bewonersinitiatief dat zich inzet voor snel internet in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand (gemeente Hoogeveen). Onlangs hebben 50% van de bewoners hierop een abonnement afgesloten.