AGNES KLINKENBERG KRIJGT THORBECKEPENNING


20 jaar onvermoeibare inzet

THORBECKEPENNING VOOR AGNES KLINKENBERG

29 november 2017

Bij haar officiële afscheid als Voorzitter van de VVD Assen kreeg Agnes Klinkenberg de Thorbeckepenning uitgereikt. Als blijk van waardering voor haar 20-jarige en onvermoeibare inzet voor de lokale VVD. Zowel Tweede Kamerlid Erik Ziengs als Burgemeester Marco Out en Hoofdbestuurslid Tanja Haseloop staken uitgebreid de loftrompet. Agnes was er zichtbaar door aangedaan: “Ik ben gewend om complimentjes te geven, niet om ze te krijgen…..”

Erik Ziengs memoreerde dat hij ooit 20 jaar geleden samen met Agnes aantrad. Hij als (vice)voorzitter, zij als secretaris. Terwijl Erik via de provinciale politiek doordrong tot de landelijke politiek bleef de inzet van Agnes beperkt tot de lokale politiek. Alhoewel er van beperking weinig sprake was. Ze was zowel lid van het Bestuur als van de Fractie. Beide functies deed ze met vastberadenheid, stabiliteit en onverzettelijkheid.

Tegelijk was het Agnes die voortdurend de rol van verbinder op zich nam. Regelmatig werden bestuursleden, fractieleden en actieve partijleden uitgenodigd om bij haar thuis op de bank ‘bij te praten’. Nieuwe leden werden persoonlijk welkom geheten. Agnes was een stille kracht op de achtergrond. De voorgrond gunde ze het liefst aan anderen.

Gelukkig, de VVD Assen hoeft het voorlopig nog niet zonder haar te doen. Ze blijft actief, ze blijft zich inzetten. Want de politiek zit haar in het bloed. En het liberalisme zit haar in de genen. Ze blijft actief voor de partij. Vanuit de plek die haar het beste ligt: de achtergrond.

Agnes, bedankt!

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda