7 mei a.s.: ALGEMENE LEDEN VERGADERING NOORD


7 mei a.s.:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING NOORD

26 april 2018

Op maandag 7 mei a.s. organiseert VVD RegioNoord haar eerste ALV van dit jaar. In de Kruisweg in Marum. Onderwerp daarbij zijn de komende verkiezingen op 20 maart 2019. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Deze verkiezingen gaan niet alleen over de Provinciale Staten, maar ook over de Waterschapen. Dat maakt het wat ingewikkeld. Want Waterschappen houden zich niet aan provinciegrenzen.

Dus gaat deze ALV over de Statenverkiezingen in de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe. En over de Waterschapen Aa & Hunze, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan. De verkiezingen voor de waterschappen Drents Overijsselse delta en Vechtstromen wordt georganiseerd door de VVD RegioOost. In nauwe samenwerking met VVD RegioNoord. De eerste ALV daarover wordt al gehouden op 28 april a.s. in het Openlucht Museum in Arnhem.

Na de eerste gezamenlijke ALV volgen er een reeks Provinciale ALV’s. Waarin de respectievelijke Provinciale Staten aan deorde komen. Met de  bijbehorende waterschappen. Onderstaand de volledige vergaderagenda voor de rest van dit jaar. Want met de verkiezingen in het vooruitzicht dient er heel wat af vergaderd te worden.

Vooralsnog zijn de andere vergaderdata:

13 oktober                  1steALV Algemeen

15 oktober                  2deALV Groningen + Noorderzijlvest

18 oktober                  2deALV Friesland + Wetterskip Fryslan

22 oktober                  2deALV Drenthe + Hunze & Aa’s

12 november              3deALV Groningen + Noorderzijlvest

15 november              3deALV Friesland + Wetterskip Fryslan

19 november              3deALV Drenthe + Hunze & Aa’s

 

De stukken voor de verschillende vergaderingen staan 2 weken vooraf vermeld op ‘MijnVVD’. Of zijn op te vragen bij het secretariaat.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten? Neemt dan contact op met het bestuur.

Bestuur
Statuten &Huishoudelijk Regelement
Disclaimer

NIEUWSBRIEF

Overzicht van nieuwsbericht artikelen

Achtergrond en meningen

Overzicht artikelen

Archief


Aankomende evenementen

Geen evenementen


Agendapunt doorgeven

Naar volledige agenda